Burmistrz chce zadłużyć Sobótkę na 13 mln złotych? LIST OTWARTY

Jeśli radni zagłosują za wzięciem kredytu, to spłacać go będą przyszli burmistrzowie (fot. bom. arch)

Wczoraj na Facebooku, były sołtys Rogowa Sobóckiego Andrzej Bzymek opublikował list otwarty do burmistrza Mirosława Jarosza i radnych. Wszystkim mieszkańcom radzimy przeczytać i wyciągnąć wnioski.

Poniżej list otwarty Andrzeja Bzymka.

List Otwarty do Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, Radni Rady Miejskiej w Sobótce.
Zwracam się do Państwa w niniejszym liście wierząc, że dostrzeżecie wagę problemu, o którym będzie tu mowa oraz zrozumiecie powody napisania takiego listu.
Otóż, pragnę zwrócić Państwu uwagę, że informacja dotycząca propozycji zaciągnięcia kredytu w kwocie 13.093.990 zł, na uporządkowanie gospodarki wodnej w naszej gminie, bardzo mnie zaniepokoiła.
Informuję Państwa, że nie jestem przeciwnikiem modernizacji sieci wodociągowej w naszej gminie. Wręcz przeciwnie myślę, że mnie jak i Państwu zależy na bezpieczeństwie w zaopatrzeniu w wodę.
Problem związany z zaniedbaniami w gospodarce wodnej w naszej gminie jest nam wszystkim znany od dawna i konieczne jest uporządkowanie tej kwestii.
W tym miejscu chcę Państwu zadać pytania:
– dlaczego odbywa się to wszystko w takim tempie (posiedzenie połączonych Komisji w dniu 4 czerwca oraz Sesja Nadzwyczajna w dniu 8 czerwca)?
– czy w naszej gminie jest opracowana całościowa koncepcja modernizacji wodociągowej w całej gminie, poparta badaniami (ekspertyzami) instytucji mające stosowne uprawnienia do wydawania takich opinii, czy tylko przedstawiono Wam ten etap?
– czy były wykonane badania wydajności obecnie istniejącej sieci wodociągowej w najbardziej niekorzystnych punktach odbioru?
– czy magistrala wodociągowa została sprawdzona pod względem szczelności, stanu rur
i armatury? Czy były wykonywane kamerownia całej trasy lub odcinkowe określające stan instalacji, zwłaszcza występujące coroczne straty wody?
– czy były wykonywane badania wydajności hydrantów na sieci wodociągowej?
– czy źródło wody w Świątnikach przeszło badania geologiczne określające ilość złoża wody, wydajność złoża oraz prognozowany czas skorzystania z niego w planie wieloletnim?
– czy jakość wody w Świątnikach jest wystarczająca dobra i czy uda się zagwarantować jej parametry na długi czas?
– czy nie ma w gminie innego bardziej korzystnego złoża wód podziemnych, które mogły by zapewnić dłuższą jego eksploatację niż w przypadku Świątnik? Spowodowałoby to dodatkowy element zabezpieczający dla gminy?
– czy zostaliście Państwo zapoznani z ekspertyzami dotyczącymi powyższej kwestii?
– czy został przedstawiony kosztorys szacunkowy dotyczący tej Inwestycji (koszty projektów, uzyskania niezbędnych pozwoleń, materiałów, wykonanych robót ziemnych i drogowych, kosztów związanych z przejściem przez działki prywatne, koszty obsługi archeologicznej, geodezyjnej, badań geotechnicznych), z którego wynikały by koszty (16 mln) ?
– czy mimo wymiany magistrali głównej nie będzie potrzebna całkowita przebudowa punktu poboru wody w Świątnikach?
– czy planowana Inwestycja zakłada dalszy rozwój gminy z uwagi na zwiększającą się liczbę osób zamieszkujących ten teren i zwiększającą się zabudowę?
– na jakiej podstawie głosując na posiedzeniu komisji „za” przyjęciem wniosku – mieliście pewność, że jest to jedynie słuszna decyzja.
– czy zdajecie sobie Państwo, jakie skutki finansowe będzie miała ta decyzja dla przyszłego funkcjonowania naszej gminy?
-czy zostaliście zapoznaniu z propozycją umowy kredytowej?
– czy zdajecie sobie sprawę, że zamykamy sobie drogę na możliwość ewentualnego skorzystania z dofinansowania z RPO w przyszłych latach?
Sytuacja, finansowa gminy jest bardzo niepokojąca. Jako mieszkaniec tej gminy, czuję się w obowiązku interweniować w związku z brakiem profesjonalizmu w planowaniu
i podejmowaniu w takim trybie decyzji finansowych, mogących mieć niewymierne skutki dla bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
Szanowni Państwo nie jest wstydem przyznać się, że danej problematyki nie znam
i żądać określonych opracowań i ekspertyz, instytucji i osób do tego uprawnionych. Najgorszym grzechem zaniechania, jest głosować „za”, nie rozumiejąc bądź czując, że tak trzeba – bo Pan Burmistrz tak chce.
Pamiętajcie to my mieszkańcy wybierając Was zaufaliśmy, że mandat Radnego będziecie sprawować zgodnie ze złożonym ślubowaniem:
“Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności związane z procedowaniem całego zagadnienia, proszę, odpowiedzcie sobie na zadane przeze mnie pytania i zastanówcie się, zanim podejmiecie ostateczną decyzję.
Sesja w poniedziałek, to właśnie ten czas, gdzie możecie jeszcze zmienić decyzję. Możecie ten temat dopracować na tyle, żeby mieć pewność, że jest to decyzja właściwa, która raz na zawsze rozwiąże problem z wodą w naszej gminie.
Szanowni Państwo, to nie jest dotacja, gdzie trzeba szybko podjąć decyzję, bo można stracić dofinansowanie – to jest kredyt na kilka lat.

W trosce o dobro dla mojej gminy.
Andrzej Bzymek

 

 

r.krajewski@gazetaslezanska.pl

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików "cookies" Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close