Pytania na sesji tylko na piśmie

Mieszkańcy nie mogą publicznie zadawać pytań na sesji. Tak postanowiły władze gminy. Powód? Ma to zapobiec kłótniom i niekomfortowym sytuacjom radnych. – Pytania można zadawać na komisjach lub wysłać na piśmie – tłumaczą władze Sobótki.

fot. Andrzej Bzymek (drugi z prawej) poprosił o podanie podstawy prawnej, dlaczego sołtys na sesji nie ma prawa zadać pytania

Mieszkańcy nie mogą publicznie zadawać pytań na sesji. Tak postanowiły władze gminy. Powód? Ma to zapobiec kłótniom i niekomfortowym sytuacjom radnych. – Pytania można zadawać na komisjach lub wysłać na piśmie – tłumaczą władze Sobótki.

Przez wiele lat na sesje do urzędu gminy przychodzili mieszkańcy zainteresowani pracami rady. Pod koniec zebrania ludzie pytali włodarzy o różne sprawy interwencyjne. Zdarzało się również, że kłopotliwe pytania zadawali sołtysi. Obowiązujące od lat zasady zmieniła obecna rada.

– Sesje transmitowane są na portalach. Nie widzimy, żeby sołtysi czy radni, na których głosowaliśmy, byli aktywni podczas sesji. Widać, że zebrania służą wyłącznie do przyklepywania uchwał. Takich zwyczajów nie było za czasów poprzednich burmistrzów – mówi oburzona pani Anna, mieszkanka Sobótki, która chce pozostać anonimowa.

Podobne zdanie mają inni mieszkańcy, którzy wcześniej na zebraniach zgłaszali różne sprawy. Niedawno na sesji w Ślężańskim Ośrodku Kultury uroczyście powitano nowych sołtysów. W trakcie spotkania Hanna Piwowarska – przewodnicząca rady gminy, złożyła życzenia i zadeklarowała otwartość w kontaktach z sołtysami. Radna wytłumaczyła też, dlaczego nie można publicznie zadawać pytań.

– Jeżeli chodzi o punkt „interpelacje i zapytania”, to zmieniły się przepisy i obecnie wszystkie pytania składane są na piśmie. Zachęcamy do współpracy i rozmów – poinformowała przewodnicząca.

Głos w sprawie zabrał Andrzej Bzymek – sołtys Rogowa Sobóckiego, który zapytał, czy w punkcie „wolne wnioski” sołtys może zadawać pytania.

– Proponuję, aby wszelkie pytania „przepracowywać” na komisjach. Zostaną one przyjęte i po opracowaniu odpowiedzi temat zostanie podjęty na kolejnej sesji – tłumaczy Hanna Piwowarska.

Andrzej Bzymek poprosił o podanie podstawy prawnej, dlaczego sołtys na sesji nie ma prawa zadać pytania? Radna argumentowała, że ma prawo zadać pytanie (na piśmie). Na stronie internetowej Rogowa Sobóckiego sołtys opisał całą sytuację.

– Niestety Pani Przewodnicząca Rady wyjaśniła mi, że „pytania mogę zadawać w czasie prac komisji, jak również pisemnie. Sesja to czas finalizowania uchwał i tu nie ma odpowiednich osób z urzędu, którzy mogliby udzielić odpowiedzi”. Chciałbym nadmienić, że na sali byli – sekretarz gminy, skarbnik, kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej oraz kierownik referatu podatków i opłat – argumentuje sołtys.

Mieszkańcy pytają, czy w tym wypadku nie zostało ograniczone prawo do informacji. O to zapytaliśmy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Piotr Mierzejewski, dyrektor zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego w Biurze RPO:

Przepisy Konstytucji RP przyznają obywatelom prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (w tym na posiedzenia rad gmin), z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu (art. 61 ust. 2 Konstytucji). Uprawnienie to nie obejmuje jednak zabierania głosu przez obywateli (mieszkańców) na wspomnianych posiedzeniach. Co do zasady, odmowa udzielania głosu mieszkańcom podczas obrad rady gminy nie stanowi naruszenia prawa, ani też praw obywatelskich.

Zgodnie z postanowieniami art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organizowanie pracy rady gminy oraz prowadzenie obrad rady jest zadaniem przewodniczącego rady gminy. Do wyłącznych kompetencji przewodniczącego rady gminy należy zatem zwoływanie sesji rady gminy, ustalanie porządku obrad oraz prowadzenie obrad w trakcie sesji, w tym otwarcie i zamknięcie sesji, otwarcie i zamknięcie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, przeprowadzenie głosowań oraz udzielanie i odbieranie głosu mówcom. Z powyższego wynika, że to przewodniczący rady gminy decyduje o tym, komu udzielić głosu w trakcie obrad rady gminy. Oznacza to, że przewodniczący rady może (ale nie musi) pozwolić na zabranie głosu przez mieszkańców obecnych na posiedzeniu rady gminy.

Niektóre statuty gmin przewidują, że mieszkańcy są uprawnieni do zabrania głosu podczas sesji rady gminy np. w punkcie „wolne wnioski”. W takim przypadku, przewodniczący rady gminy powinien umożliwić wypowiedzenie się mieszkańcom obecnym na sesji rady gminy, przy czym to on decyduje komu i w jakiej sprawie udzielić głosu i jak długo może trwać wypowiedź mieszkańca i czy ten głos mu odebrać.

 

 

Posts Grid

Zespół „Piersi” gwiazdą dożynek w Sobótce? Manager zespołu: Wszystko na to wskazuje.

Fot. Zespół Piersi Dożynki gminne w Sobótce mają odbyć się w sobotę 3 września. Do tej pory władze miasta nie poinformowały, jaki będzie program tegorocznego...

Mieszkańcy gminy Sobótka będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy w Sumo w Estoni.

Fot. Judo Sobótka Pięciu zawodników z terenu Gminy Sobótka będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy w Sumo w Estoni. To kolejny sukces podopiecznych Bartłomieja Zamęckiego,...

Uczył w Gimnazjum w Sobótce. Dziś jest gwiazdą kabaretu Neo-Nówka i rozprawia się z jego zaprzyjaźnioną partią!

Fot. Youtube.com Nie milkną echa wokół najnowszego skeczu kabaretu Neo-Nówka, w którym aktorzy przedstawili gorzką refleksję o bieżącej sytuacji politycznej w Polsce. Lider grupy kabaretowej...

Gdzie żyje się najdrożej? Sobótka liderem tego niechlubnego rankingu!

Fot. W Sobótce zapłacisz najdrożej za wodę i śmieci. W 2022 roku burmistrz Sobótki Mirosław Jarosz dostał bardzo wysoką podwyżkę i teraz włodarz miasta zarabia...

W niedzielę święto kolorów w Borzygniewie. Szykuje się wielka frajda dla najmłodszych.

Fot. Organizator Tylu kolorów Borzygniew jeszcze nie widział, piszą organizatorzy na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.  Już w niedzielę od 14:00 do 18:00 na  plaży...

Senator Bogdan Zdrojewski i poseł Michał Jaros spotkają się z mieszkańcami Sobótki. W sobotę otwarte spotkanie odbędzie się w hotelu MIŚ w Sobótce.

Fot. Na zdjęciu od lewej poseł Michał Jaros i senator Bogdan Zdrojewski W sobotę 16 lipca parlamentarzyści Bogdan Zdrojewski i Michał Jaros wezmą udział w...