Pytania na sesji tylko na piśmie

Mieszkańcy nie mogą publicznie zadawać pytań na sesji. Tak postanowiły władze gminy. Powód? Ma to zapobiec kłótniom i niekomfortowym sytuacjom radnych. – Pytania można zadawać na komisjach lub wysłać na piśmie – tłumaczą władze Sobótki.

fot. Andrzej Bzymek (drugi z prawej) poprosił o podanie podstawy prawnej, dlaczego sołtys na sesji nie ma prawa zadać pytania

Mieszkańcy nie mogą publicznie zadawać pytań na sesji. Tak postanowiły władze gminy. Powód? Ma to zapobiec kłótniom i niekomfortowym sytuacjom radnych. – Pytania można zadawać na komisjach lub wysłać na piśmie – tłumaczą władze Sobótki.

Przez wiele lat na sesje do urzędu gminy przychodzili mieszkańcy zainteresowani pracami rady. Pod koniec zebrania ludzie pytali włodarzy o różne sprawy interwencyjne. Zdarzało się również, że kłopotliwe pytania zadawali sołtysi. Obowiązujące od lat zasady zmieniła obecna rada.

– Sesje transmitowane są na portalach. Nie widzimy, żeby sołtysi czy radni, na których głosowaliśmy, byli aktywni podczas sesji. Widać, że zebrania służą wyłącznie do przyklepywania uchwał. Takich zwyczajów nie było za czasów poprzednich burmistrzów – mówi oburzona pani Anna, mieszkanka Sobótki, która chce pozostać anonimowa.

Podobne zdanie mają inni mieszkańcy, którzy wcześniej na zebraniach zgłaszali różne sprawy. Niedawno na sesji w Ślężańskim Ośrodku Kultury uroczyście powitano nowych sołtysów. W trakcie spotkania Hanna Piwowarska – przewodnicząca rady gminy, złożyła życzenia i zadeklarowała otwartość w kontaktach z sołtysami. Radna wytłumaczyła też, dlaczego nie można publicznie zadawać pytań.

– Jeżeli chodzi o punkt „interpelacje i zapytania”, to zmieniły się przepisy i obecnie wszystkie pytania składane są na piśmie. Zachęcamy do współpracy i rozmów – poinformowała przewodnicząca.

Głos w sprawie zabrał Andrzej Bzymek – sołtys Rogowa Sobóckiego, który zapytał, czy w punkcie „wolne wnioski” sołtys może zadawać pytania.

– Proponuję, aby wszelkie pytania „przepracowywać” na komisjach. Zostaną one przyjęte i po opracowaniu odpowiedzi temat zostanie podjęty na kolejnej sesji – tłumaczy Hanna Piwowarska.

Andrzej Bzymek poprosił o podanie podstawy prawnej, dlaczego sołtys na sesji nie ma prawa zadać pytania? Radna argumentowała, że ma prawo zadać pytanie (na piśmie). Na stronie internetowej Rogowa Sobóckiego sołtys opisał całą sytuację.

– Niestety Pani Przewodnicząca Rady wyjaśniła mi, że „pytania mogę zadawać w czasie prac komisji, jak również pisemnie. Sesja to czas finalizowania uchwał i tu nie ma odpowiednich osób z urzędu, którzy mogliby udzielić odpowiedzi”. Chciałbym nadmienić, że na sali byli – sekretarz gminy, skarbnik, kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej oraz kierownik referatu podatków i opłat – argumentuje sołtys.

Mieszkańcy pytają, czy w tym wypadku nie zostało ograniczone prawo do informacji. O to zapytaliśmy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Piotr Mierzejewski, dyrektor zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego w Biurze RPO:

Przepisy Konstytucji RP przyznają obywatelom prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (w tym na posiedzenia rad gmin), z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu (art. 61 ust. 2 Konstytucji). Uprawnienie to nie obejmuje jednak zabierania głosu przez obywateli (mieszkańców) na wspomnianych posiedzeniach. Co do zasady, odmowa udzielania głosu mieszkańcom podczas obrad rady gminy nie stanowi naruszenia prawa, ani też praw obywatelskich.

Zgodnie z postanowieniami art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organizowanie pracy rady gminy oraz prowadzenie obrad rady jest zadaniem przewodniczącego rady gminy. Do wyłącznych kompetencji przewodniczącego rady gminy należy zatem zwoływanie sesji rady gminy, ustalanie porządku obrad oraz prowadzenie obrad w trakcie sesji, w tym otwarcie i zamknięcie sesji, otwarcie i zamknięcie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, przeprowadzenie głosowań oraz udzielanie i odbieranie głosu mówcom. Z powyższego wynika, że to przewodniczący rady gminy decyduje o tym, komu udzielić głosu w trakcie obrad rady gminy. Oznacza to, że przewodniczący rady może (ale nie musi) pozwolić na zabranie głosu przez mieszkańców obecnych na posiedzeniu rady gminy.

Niektóre statuty gmin przewidują, że mieszkańcy są uprawnieni do zabrania głosu podczas sesji rady gminy np. w punkcie „wolne wnioski”. W takim przypadku, przewodniczący rady gminy powinien umożliwić wypowiedzenie się mieszkańcom obecnym na sesji rady gminy, przy czym to on decyduje komu i w jakiej sprawie udzielić głosu i jak długo może trwać wypowiedź mieszkańca i czy ten głos mu odebrać.

 

 

Posts Grid

Starosta Roman Potocki: Przejście dla pieszych przy cmentarzu zostanie doposażone w punktowe elementy odblaskowe.

fot. RK Przejście dla pieszych przy al Św Anny w Sobótce znają wszyscy mieszkańcy gminy. Korzystają z niego dzieci, idąc do przedszkola i szkoły oraz...

Turniej piłki nożnej! Namów kolegów z pracy i zgłoś drużynę!

Przed nami Międzyzakładowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Trwają zgłoszenia do kolejnej edycji zakładowego turnieju halowej piłki nożnej. Już po raz drugi turniej rozegrany zostanie w...

Zdalne – darmowe KTG dla kobiet w ciąży z terenu powiatu wrocławskiego. Zgłoś się ilość miejsc ograniczona!

fot. Powiat Wrocławski Powiat Wrocławski startuje z pilotażowym projektem „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie” Jeśli jesteś kobietą po 34 - tygodniu ciąży i mieszkasz na terenie...

Boks w Sobótce! W poniedziałek dzień otwarty w hotelu Sobotel.

fot/org Interesujesz się boksem i chciałbyś zacząć trenować? Teraz możesz spełnić swoje marzenia i rozpocząć treningi w Sobótce. Już w poniedziałek dzień otwarty dla wszystkich...

W tym roku 70-lecie powstania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce [ZDJĘCIA]

POWSTANIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W SOBÓTCE W styczniu 1952 roku, w Zakładzie w Skoroszowicach zostaje przeprowadzona wizytacja przez wizytatora Ministerstwa Oświaty oraz kierownika Samodzielnego Referatu...

W Borzygniewie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze

Fot. Arkadiusz Małecki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, odbiera specjalne podziękowanie z rąk Tomasza Stanowskiego Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. W...