Wyjaśnienia wójta w sprawie zmniejszenia funduszu sołtysów

Budżet na rok 2020 uchwalono z błędem, który polegał na dwukrotnym wydatkowaniu subwencji uzupełniającej – wyjaśnia wójt Adam Kozarowicz (z prawej)

Wójt Mietkowa Adam Kozarowicz: błąd popełniony przy planowaniu tegorocznego budżetu ukrył istotny problem deficytu w kwocie ok. 800 tys. zł, którego źródła przedstawię w liczbach.

Wcześniej sołtysi poinformowali nas, że ma zostać mocno okrojony ich fundusz, który potrzebny jest na remonty świetlic, placów zabaw i organizację imprez.
Zapytaliśmy wójta na jak długo wstrzymano pełne wypłacanie funduszu i na co gmina przeznaczy te środki?

Poinformowaliśmy też, że sołtysi są niezadowoleni, bo uważają, że w niedalekiej przyszłości fundusz ma zostać całkowicie zlikwidowany.

Wójt wyjaśnia:

Dziękuję za zainteresowanie budżetem i pytania.
Budżet na rok 2020 uchwalono z błędem, który polegał na dwukrotnym wydatkowaniu subwencji uzupełniającej. Błąd ten umknął naszej uwadze i organów kontrolujących. Po jego ujawnieniu potrzebą chwili było podjęcie działań zaradczych. Poleciłem kierownikom wszystkich jednostek bardzo oszczędne wydatkowanie przyznanych środków. Gmina zrezygnowała też z realizacji jednej inwestycji. Zwróciłem się również do sołtysów z prośbą o ograniczenie wydatków. Już na spotkaniu 27 maja padły propozycje i deklaracje oszczędności, za które serdecznie dziękuję.
Błąd popełniony przy planowaniu tegorocznego budżetu ukrył istotny problem deficytu w kwocie ok. 800.000 zł, którego źródła przedstawię w liczbach. Wydatki na oświatę w latach 2018-2020 wzrosły o około 900.000 zł, a wysokość subwencji wzrosła o 20.000 zł. Na to nałożył się spadek dochodów z podatku od nieruchomości. Niewiadomą jest wpływ Covid-19 na bieżącą realizację dochodów. Pracujemy obecnie nad taką zmianą funkcjonowania gminy i jednostek aby przywrócić równowagę budżetu. To wymaga rozwagi i czasu na konsultacje. O podejmowanych decyzjach radni i sołtysi informowani są na bieżąco. Co do poziomu zadłużenia to jest on niski – na 31 grudnia 2019 roku wynosi 26,91 procent i spada. W związku ze spadkiem dochodów zawieszono funkcjonowanie funduszy sołeckich w 2021 roku, obiecując wydatkować po 10.000 zł na miejscowość.
W odniesieniu do artykułu, chcę powiedzieć, że wszystkie inwestycje w gminie zrealizowane zostały celowo, były oczekiwane przez naszych mieszkańców i dobrze im służą. Fundusze sołeckie są bardzo dobrym sposobem inwestowania. Dzięki rozwadze i mądrości naszych sołtysów zmieniły się nasze świetlice, place zabaw i przestrzeń wspólna. Myślą o swoich miejscowościach i komforcie mieszkańców. Są też otwarci na wspólne działanie dla dobra gminy jako całości. Dzięki ich wsparciu zakupiliśmy nowy samochód pożarniczy dla OSP. Będę dążył, aby w 2022 roku fundusze sołeckie wróciły do budżetu.
Pozdrawiam
Adam Kozarowicz

 

 

jacek.bomersbach@gazetaslezanska.pl

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików "cookies" Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close